Onze voorwaarden

Dit zijn onze algemene leveringsvoorwaarden


 • U bent bekend met onze spelregels. 
 • Bij verhindering bij de groepslessen meldt u zich tijdig telefonisch af.
 • U bent WA-verzekerd.
 • Honden hebben de entingen gehad die voor hun leeftijd gelden, inclusief kennelhoest. 
 • Alle entingen worden tijdig herhaald. Bij aanvang cursus of workshop neemt u het entingboekje mee.
 • U schrijft zich in voor een cursus, niet voor het aantal lessen, tenzij anders is overeengekomen.
 • De gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.  
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of voor vermiste eigendommen.
 • Indien door ziekte of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten tijdens de training. Meldt u zich dan tijdig af!
 • Wij gaan uit van respect voor mens en dier. Indien u meent uw hond lichamelijke correcties te moeten geven (slaan, schoppen) kan de instructeur u de toegang tot de training ontzeggen.
 • Betaling cursusgeld. Het totale verschuldigde cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les  overgemaakt te zijn op rekeningnummer:  NL80RABO0321292200 t.n.v. B. van der Linden te Oss of wordt bij de eerste les contant voldaan.
 • Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. 
 • Betaling workshop. Deelname aan een workshop is definitief zodra de betaling is ontvangen. 
 • De betaling dient 14 dagen voorafgaand aan de geplande datum overgemaakt te zijn op            rekeningnummer NL80RABO0321292200  t.n.v. B. van der Linden te Oss.
 • Annulering van de aanmelding van een workshop is kosteloos tot 14 dagen voorafgaand aan de start van de geplande workshop. Bij annulering tot 1 week voorafgaand aan de geplande workshop is 50% deelnamekosten verschuldigd. Bij annulering daarna is geen restitutie mogelijk.