Onze voorwaarden

Dit zijn onze algemene leveringsvoorwaarden


Groepslessen:

 • U schrijft zich in voor een cursus, niet voor het aantal lessen, tenzij anders is overeengekomen. 
 • Bij verhindering bij de groepslessen meldt u zich min 24 uur tevoren telefonisch of via whatsapp bericht af.  
 • Bij afmelding binnen 24 uur is er geen inhaalmoment mogelijk en wordt de training in rekening gebracht. 
 • Gemiste groepslessen kunnen worden ingehaald met een max van 2 lessen, mits er plaats is in andere groepen.

Privé trainingen:

 • U schrijft zich in voor een cursusblok, niet voor het aantal lessen, tenzij anders is overeengekomen. 
 • Bij verhindering van een privé training meldt u zich min 24 uur tevoren telefonisch of via whatsapp bericht af.   
 • Bij afmelding binnen 24 uur is er geen inhaalmoment mogelijk en wordt de training in rekening gebracht.  
 • Gemiste 1/1 trainingen kunnen, met een max van 2 worden ingehaald.   

Verder:

 • U bent bekend met onze spelregels.  
 • U bent WA-verzekerd.  
 • Honden hebben de entingen gehad die voor hun leeftijd gelden, liefst inclusief kennelhoest.  
 • Alle entingen worden tijdig herhaald. Bij aanvang cursus of workshop neemt u het entingboekje mee. 
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of voor vermiste eigendommen.
 • U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw hond. Er wordt regelmatig getraind op plaatsen waar een aanlijnplicht geldt. Er wordt dan ook zoveel mogelijk aan de lange lijn getraind. Voor sommige oefeningen is het beter als de hond niet is aangelijnd. De kans is altijd aanwezig dat er gehandhaafd wordt op deze aanlijn plicht.
  Indien u niet het risico wilt nemen slaat u deze oefening over, of indien mogelijk passen we de oefening aan
 • Indien door weersomstandigheden, overmacht of ziekte van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten tijdens de training. Meldt u zich dan tijdig af!
 • Loopse teven worden niet toegelaten tot de training. enerzijds in het belang van de teef zelf anderzijds i.v.m. het gedrag van de reuen in de groep of in de groepen erna. 
 • Wij gaan uit van respect voor mens en dier. Indien u meent uw hond lichamelijke correcties te moeten geven (slaan, schoppen) kan de instructeur u de toegang tot de training ontzeggen.
 • Betaling cursusgeld. 
  Het totale verschuldigde cursusgeld dient u d.m.v. het gestuurde betalingsverzoek voor aanvang van de eerste les te voldoen of wordt bij de eerste les contant voldaan.
  Ontvangen betalingen van cursusgeld is bewijs van inschrijving.
  Lesgelden van zowel groepslessen als privé trainingen worden niet gerestitueerd. 
 • Betaling workshop. Deelname aan een workshop is definitief zodra de betaling is ontvangen. 
 • De betaling dient 14 dagen voorafgaand aan de geplande datum overgemaakt te zijn op            rekeningnummer NL80RABO0321292200  t.n.v. B. van der Linden te Oss.
 • Annulering van de aanmelding van een workshop is kosteloos tot 14 dagen voorafgaand aan de start van de geplande workshop. Bij annulering tot 1 week voorafgaand aan de geplande workshop is 50% deelnamekosten verschuldigd. Bij annulering daarna is geen restitutie mogelijk.