Onze spelregels

Uitgangspunt bij onze trainingen is: het gaat niet zozeer om het presteren, maar om het plezierig werken voor zowel hond als baas. Hierbij wel de kanttekening: vrijwillig is niet vrijblijvend. 

 

Wat mag u van ons verwachten: 

•   Goed voorbereide lessen.
•   Kleine groepen van maximaal 6 combinaties.
•   Feedback waar u thuis ook wat aan heeft.
•   Open en eerlijk advies (ook als dat soms minder leuk is, maar het beste voor hond en baas).
 
Wat verwachten wij van u:
•   Dat u op tijd bent. Op tijd betekent een kwartier voor aanvang van de les: om een rondje te lopen met je hond zodat de hond de gelegenheid heeft gehad om zijn/haar behoefte te doen.
•   De u de opgegeven oefeningen thuis oefent.
•   Indien u echt niet kunt, dat u op tijd afmeldt via whats app of telefonisch.
•   Dat u uw telefoon tijdens de les uitzet.
•   Een positieve inzet: vrijwillig betekent niet vrijblijvend.
 
Onze spelregels

•   De spelregels bij onze trainingen zijn er vooral voor bedoeld om voor iedereen zoveel mogelijk plezier en leerrendement uit de trainingen te halen.
•   Houdt het trainingsveld schoon. Je wordt geacht om zakjes bij je te hebben zodat je ontlasting van je hond zonodig op kunt ruimen. Niets is vervelender dan dat je tijdens de training in andermans hondenpoep trapt.
•   Wij hanteren positieve trainingsmethoden. Maar waar nodig geven wij adviezen om de hond te corrigeren bij te veel of te vaak ongewenst gedrag. Met in het achterhoofd: honds gedrag honds afbreken/corrigeren.
•   Gedurende alle trainingen werken wij hond vriendelijk. Indien je daar vanuit jezelf vanaf wijkt 
gaan wij met jou in overleg en verzoeken wij je aan te passen en indien nodig helaas de training te verlaten.
•   Wanneer je gedurende de jachttraining moet wachten tot je met een oefening aan de beurt bent
zien we graag dat je aandacht hebt voor je hond, dat je de honden niet met elkaar laat spelen en dat je de oefening van de anderen mee observeert.
•   Tijdens  of aan  het einde van de training is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Indien van toepassing geven wij alternatieve activiteiten die ook interessant zijn om zelf thuis of gedurende een wandeling te doen.